Θεώρημα του Φερμά

Το έτος 1637 ο Γάλλος μαθηματικός Πιέρ Ντε Φερμά διατύπωσε την εικασία ότι η Διοφαντική Εξίσωση δεν έχει ακέραια λύση σε μη μηδενικούς ακεραίους, όταν ο εκθέτης n (φυσικός αριθμός) είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3.

Το έτος 1637 ο Γάλλος μαθηματικός Πιέρ Ντε Φερμά διατύπωσε την εικασία ότι η Διοφαντική εξίσωσις: δεν έχει ακέραια λύση σε μη μηδενικούς ακεραίους, όταν ο εκθέτης n (φυσικός αριθμός) είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 3. Έξι μήνες πριν από την αποφοίτησή του από το Northeastern University (Σεπτέμβριος 2002), ο Ελευθέριος ανακάλυψε ένα νέο μαθηματικό τύπο υπολογισμού οριζουσών τετραγωνικών πινάκων. Επίσης απέδειξε το τελευταίο θεώρημα του Φερμά για την περίπτωση των αρτίων εκθετών.