Η Αρμονία της Ιεράς Γεωμετρίας

Εις το παρόν βιβλίον, αποκαλύπτονται η αρμονία της ιεράς γεωμετρίας και ο κώδιξ του Πλάτωνος διά των λεξαρίθμων και των λεξαριθμικών ισοψηφιών. Μέσα από μία πληθώρα λεξαριθμικών ισοψηφιών, αποδεικνύεται ότι οι λεξάριθμοι έχουν γνώσιν επί παντός επιστητού.
seventhbook
Βασική τιμή για παραλλαγή 25,00 €
Τιμή πώλησης 25,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς φόρο 25,00 €
Εκπτωση
ποσότητα φόρου
Τιμή / λ.:
Περιγραφή

Εις το παρόν βιβλίον, αποκαλύπτονται η αρμονία της ιεράς γεωμετρίας και ο κώδιξ του Πλάτωνος διά των λεξαρίθμων και των λεξαριθμικών ισοψηφιών. Μέσα από μία πληθώρα λεξαριθμικών ισοψηφιών, αποδεικνύεται ότι οι λεξάριθμοι έχουν γνώσιν επί παντός επιστητού.
Παρουσιάζονται αποδείξεις σχετικώς με την γνώσιν των λεξαρίθμων διά το γεγονός, ότι ο κώδιξ του Πλάτωνος που ανεκαλύφθη το έτος 2010 από τον Βρετανό καθηγητή της ιστορίας της επιστήμης Jay Kennedy, βασίζεται εις τον αριθμόν 12 και ειδικότερα εις την δωδεκαπολλαπλάσιον στιχομετρίαν. Επίσης, δίδεται η λεξαριθμική απόδειξις διά το γεγονός, ότι ο Έλλην λόγος γνωρίζει την απόκρυφον γεωμετρικήν δομήν του Παρθενώνος και της πυραμίδος του Χέοπος.

Ακόμη, αποδεικνύεται ότι το κλειδίον της αρμονικής κατασκευής των πάντων μέσω της ιεράς γεωμετρίας, είναι ο χρυσούς αριθμός φ = 1,618... . Επιπλέον, παρατίθενται νέα λεξαριθμικά στοιχεία που αφορούν τους αρχαίους Έλληνες γεωμέτρες και τα επιτεύγματα αυτών, το παλίμψυστον του Αρχιμήδους και αποκαλύπτεται λεξαριθμικώς ότι ο μηχανισμός των Αντικυθήρων, ήταν ένας αρχαίος Ελληνικός οικουμενικός θεσιολάβος (αναλογικόν GPS), όπως επίσης αποκαλύπτεται και το γεγονός ότι ο Εχετλαίος είχε οπλισμόν, ο οποίος δεν έπρεπε να υπάρχει την εποχήν της μάχης του Μαραθώνος. Χρησιμοποιώντας την πυθαγόρειον αριθμοσοφίαν και το φαινόμενον της ισοψηφίας, αποκαλύπτεται η φύσις του οπλισμού του μυστηριώδους Εχετλαίου και διά της σχετικής λεξαριθμικής μελέτης με την μάχην του Μαραθώνος, δίδονται απαντήσεις ακόμη και σε αναπάντητα ερωτήματα των ιστορικών.