Ο Κώδιξ των Πυθαγορείων

Η πεποίθησις των Πυθαγορείων ότι τα πάντα εκφράζονται και ερμηνεύονται δια των αριθμών, αποδεικνύεται από την ρήσιν «το γαρ σοφότατον των όντων εστίν ο αριθμός».
book4front
Βασική τιμή για παραλλαγή 26,00 €
Τιμή πώλησης 26,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς φόρο 26,00 €
Εκπτωση
ποσότητα φόρου
Τιμή / λ.:
book4back
Περιγραφή

Η πεποίθησις των Πυθαγορείων ότι τα πάντα εκφράζονται και ερμηνεύονται δια των αριθμών, αποδεικνύεται από την ρήσιν «το γαρ σοφότατον των όντων εστίν ο αριθμός». Εντός των δέκα κεφαλαίων του παρόντος βιβλίου, αποδεικνύεται η πλήρης σχέσις της ελληνικής γλώσσης με τα μαθηματικά, την φυσικήν, την αστρονομίαν , την ιατρικήν και όλες τις επιστήμες.

Οι Πυθαγόρειοι και ο Πλάτων ήσαν πεπεισμένοι ότι ο κόσμος έχει κτισθεί από τα πέντε στοιχεία (πυρ, γαία, ύδωρ, αήρ και αιθήρ), δηλαδή τα κανονικά στερεά. Η αντιστοιχία εκάστου εξ’ αυτών, εξηγείται δια πρώτη φοράν εις το τέταρτον κεφάλαιον, μέσω του κώδικος των Πυθαγορείων. Παρόλες τις αμφισβητήσεις και τις αντιδράσεις που είχαν εκφρασθεί κατά καιρούς, ο αναγνώστης θα καταλήξει εις το συμπέρασμα ότι η αποκωδικοποίησις της ελληνικής γλώσσης είναι δυνατόν να οδηγήσει τον άνθρωπο εις την ατραπόν της αλήθειας.

Το παρόν βιβλίον παρουσιάζει την σχηματικήν και την λεξαριθμικήν αποκωδικοποίησιν των 27 γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου, καθώς και των 10 πρώτων διαδοχικών φυσικών αριθμών. Επίσης, αποκαλύπτει σημαντικά μυστικά των πυθαγορείων και των μαγικών τετραγώνων. Στο πέμπτον του βιβλίον με τίτλον Η Προβλεπτικότης της Ελληνικής Γλώσσης ο Ελευθέριος Αργυρόπουλος εξετάζει την πιθανότητα της γνώσεως διαφόρων ιστορικών γεγονότων όπως και της προσεγγίσεως κάποιων μελλοντικών γεγονότων μέσω των λεξαριθμικών ισοψηφιών.