Η Σοφία των Συναρίθμων

Το βιβλίο αυτό είναι το τρίτο, που παραδίδω στον κόσμο. Εξ’ αιτίας της σοβαρότητος του θέματος και των δυσκολιών, που παρουσιάστηκαν σχετικώς με την αποπεράτωσή του.
bookc
Βασική τιμή για παραλλαγή 25,00 €
Τιμή πώλησης 25,00 €
Τιμή πώλησης χωρίς φόρο 25,00 €
Εκπτωση
ποσότητα φόρου
Τιμή / λ.:
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό είναι το τρίτο, που παραδίδω στον κόσμο. Εξ’ αιτίας της σοβαρότητος του θέματος και των δυσκολιών, που παρουσιάστηκαν σχετικώς με την αποπεράτωσή του, αναγκάστηκα να απομονωθώ από τον κόσμο για ένα χρονικό διάστημα και να εναρμονιστώ με την φύση, εφαρμόζοντας το σοφό αρχαίο ρητό «νούς υγιής εν σώματι υγιεί». Έτσι, παράλληλα με την αποπεράτωση αυτού του έργου, υπέβαλα τον εαυτό μου σε μια προσπάθεια καθάρσεως του υλικού και πνευματικού μου σώματος, διεκπεραιώνοντας ένα προπονητικό πρόγραμμα για τους δρόμους μεγάλων αποστάσεων. Αυτά, που παρουσιάζονται στα εννέα κεφάλαια του παρόντος βιβλίου, είναι στην μεγάλη πλειοψηφία τους νέα στοιχεία λεξαριθμικών μελετών, που πραγματοποιήθηκαν κατά την χρονική περίοδο με αφετηρία τον Δεκέμβριο του 2001 έως το τέλος του Ιανουαρίου του 2004. Επειδή δεν υπάρχουν αναφορές σε αρχαία κείμενα για την λέξη λεξάριθμος, μετά από έρευνα, παραθέτουμε την λέξη, που οι πυθαγόρειοι χρησιμοποιούσαν αντί της λέξεως λεξάριθμος. Από την έρευνα αυτή, συμπεραίνουμε ότι οι πυθαγόρειοι χρησιμοποιούσαν τον όρον συνάριθμος αντί του λεξαρίθμου και στην συνέχεια παρουσιάζονται ορισμένοι λεξαριθμικοί συσχετισμοί μεταξύ των δυο αυτών όρων. Στην αρχή του βιβλίου μελετάται η κοσμική δημιουργία, και δίδεται η λεξαριθμική απόδειξη της συμφωνίας με την θεωρία της μεγάλης εκρήξεως (big bang). Εις το έκτον κεφάλαιον επιχειρείται μια λεξαριθμική διείσδυσις στον μικρόκοσμον, παρουσιάζοντας νέα αποτελέσματα δια τον κόσμον του στοιχείου, του πυρήνος της ύλης και του ατόμου. Επίσης, δίδεται δια πρώτην φορά λεξαριθμική απόδειξις δια το αίτιον της βαρύτητος, το οποίον είναι η μεταβολή του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Η τρίτη έκδοσις του παρόντος βιβλίου έγινε το 2018 και είναι αναθεωρημένη, διορθωμένη, εμπλουτισμένη και βελτιωμένη.